تاریخچه

 

 

 

مهندسی ژئوتکنیک یکی از شاخه های مهندسی عمران است که سالیان اخیر در پی رشد روز افزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارت وارده بر مناطق زلزله خیز از سوی دیگر موجب شده تا این رشته بسیار مورد توجه قرار گیرد. 

شرکت مهندسین مشاور خاک آزما از دو منظر با تکیه بر تجربیات گذشته و افق های آینده جایگاه تخصصی خود را به لحاظکمی و کیفی در مراحل علمی و عملی کارهای انجام شده مشخص می نماید پیشینه خاک آزما از ابتدا تا امروز دارای فضای کاری تخصصی و تکنولوژیک بوده که از ضریب دقت بالا و کارآمد در اجرای مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک برخوردار می باشد.سابقه درخشان این شرکت از نوعی حرمت علمی و عملی نه تنها در محدوده وزارت نیرو بلکه در گستره دیگر بخش های دولتی و سازمان های تخصصی مطرح و مورد تائید بوده و هست.امروزه نیز که سیاستهای اجرایی ارگان های دولتی در سپردن امور به بخش های خصوصی شتاب بیشتری گرفته است، بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی و بخش های خصوصی برای برخورداری از ضریب اطمینان کافی اصرار به انجام پروژه های تحقیقی آزمایشگاهی و عملیات صحرایی خود در این شرکت دارند تا بتوانند در توجیه کیفی مراحل مقدماتی پروژه های خود مهر تائید خاک آزما را کسب نمایند. 

شرکت مهندسین مشاور خاک آزما در سال 1365 با همکاری جمعی از متخصص ذیصلاح و کارشناسان با تجربه در زمینه مطالعات ژئوتکنیک و ازمایشات خاک تاسیس و موفق به اخذ صلاحیت و تعیین رتبه یک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گردد. هدف از تاسیس این شرکت انجام کلیه عملیات ژئوتکنیک جهت طرحهای وزارت نیرو بود شرکت در سال 1386 براساس ماده 144 قانون اساسی خصوصی و به مجموعه سرمایه گذاری دزآب پویا ملحق گردید.این شرکت در مدت 31 سال فعالیت مستمر خود در انجام موفقیت آمیز تعدادی از طرح ها و پروژه های عمرانی اعم از مطالعات ژئوتکنیک سدهای بزرگ مخزنی و انحرافی شبکه های آبیاری و زهکشی ، انواع سازه ها و ابنیه ها و مجتمع های صنعتی و مسکونی نقش موثری را بر عهده داشته باشد