کاوشهای صحرایی و ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که سالیان اخیر در پی رشد روزافزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارات وارده بر مناطق زلزله خیز از سوی دیگر، موجب شده تا این رشته از دیدگاه بررسی تاثیر رفتار لرزه‌ای خاک بر مستحدثات بسیار مورد توجه قرار گیرد. زیرا، طراحی لرزه‌ای یا مقاوم سازی سازه‌ها با لحاظ نمودن ابعاد ژئوتکنیکی آن امری اجتناب ناپذیر است.

شرح خدمات:

شناسایی لایه های تحت الارضی

تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن ها
تعیین نوع پی و عمق استقرار آن
تعیین ظرفیت باربری پی
تعیین ضریب عکس العمل خاک زیر پی جهت طراحی سازه ای پی
طبقه بندی نوع زمین بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران
تعیین نوع سیمان مصرفی در بتن پی
بررسی وضعیت آب زیر زمینی
ارائه توصیه های فنی پی سازی
مطالعه زمین شناسی و لرزه خیزی عمومی محدوده مورد مطالعه در حد اطلاعات و آمار
انجام مطالعات صحرایی و انجام آزمایشاتی همانند آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش دانسیته درجا، آزمایش بارگذاری صفحه ای و نیز آزمایش برش مستقیم درجا

مطالعات سدها و مسیر کانال ها

مطالعات ژئوتکنیک سد ها، بستر سازه ها و مسیر کانال ها اهمیت بسزایی در احداث سازه های مذکور دارد. بخش تحقیقات صحرایی شرکت خاک آزما با فعالیت خود از سال 1363 در بدنه وزرات نیرو سابقه ای درخشان از خود به جای گذاشته است. :

شرح خدمات:

انجام حفاری دورانی با سیستم متریک تا عمق 400 متر
انجام حفاری دورانی با سیستم وایرلاین تا عمق 800 متر
انجام آزمایشات دیلاتومتری تا عمق 50 متر
انجام آزمایشات پرسیومتری
آزمایشات نفوذپذیری در سنگ (لوژن) و خاک (لوفران)
آزمایش SPT و CPT

مطلالعات منابع قرضه

منبع قرضه یکی از مهمترین عوامل در تعیین نوع سد و یا زیرسازی راه ها و برآورد ریالی پروژه های ذکر شده می باشد که وجود یک منبع قرضه متناسب با نوع پروژه و مسافت با محل پروژه یکی از پارامترهای مهم پروژه های عمرانی می باشد. بر اساس منبع قرضه پیشنهاد شده از سوی مشاور هر طرح مشاور ژئوتکنیک مکلف به برداشت نمونه های دست خورده و دست نخورده به صورت متناوب و بر اساس دستورالعمل های موجود اقدام به مطالعاتی که باید در محل انجام گیرد می نماید. تمامی آزمایشات مربوط به منابع قرضه ریزدانه و درشت دانه بر اساس سرفصل های مربوطه در شرکت خاک آزما با به روز ترین تجهیزات و استانداردهای موجود انجام می پذیرد.

مهندسی زمین شناسی

مهندسی زمین شناسی و ژئوتکنیک از جمله زمینه های اصلی و تخصصی شرکت بوده ودراین امر بسیار توانمند و پیشتاز میباشد،در سطح کشور شرکت خاک آزما به عنوان یکی از شرکت های مطرح در این زمینه با داشتن رتبه یک ژئوتکنیک شناخته شده و به فعالیت خود به نحو احسنت ادامه میدهد.

مهندسی معدن

در زمینه مهندسی معدن خدمات ارائه شده توسط مشاور خاک آزما از نظر فنی و اقتصادی قابل قبول بوده و موجب رضایتمندی کارفرمایان مختلف گردیده است،از جمله این خدمات می توان به میزان ذخایر و محل های قابل استخراج و ... اشاره کرد

آزمایشات برجا

برش برجا

برش برجا یا آزمايش برش مستقيم يکي از آزمايشات مهم در مهندسي ژئوتکنيک (مکانيک خاک و پي) به منظور تعيين پارامترهاي مقاومتي خاک در شرايط تحکيم يافته زهکشي شده می باشد. در اين آزمايش، ابتدا خاک تحت تنش قائم مشخصی تحکيم يافته و سپس ضمن ثابت نگاه داشتن تنش قائم، تنش برشي با سرعت تنظیم شده به نمونه خاک وارد مي شود تا نمونه گسيخته شود. حداکثر تنش برشي براي يک تنش قائم خاص، مختصات يک نقطه را بدست مي دهد. آزمايش معمولاً با سه تنش قائم مختلف انجام و بدين ترتيب در دستگاه مختصات تنش برشی – تنش قائم سه نقطه بدست مي آيد که با ترسيم بهترين خط عبوري از اين نقاط، پارامترهاي مقاومتي خاک (C,Φ) تعیین مي گردند. آزمایش برش برجا بر اساس سازه مورد نظر می تواند بصورت به صورت برش برجای خاک، برش برجای سنگ، برش برجای بتن سنگ بر اساس بار قائم و فشار جانبی مشخص شده از جانب طراح، انجام پذیرد.

جکینگ(بارگذاری صفحه ای)

آزمایش بارگذاری صفحه ای در سنگ یا جکینگ به منظور تعیین پارمتر های مکانیک سنگی در مطالعات سد های بتنی جهت تعیین مدول الاستیک و تغییر شکل پذیری توده سنگ ها در دستور کار قرار می گیرد. انجام این آزمایش با توجه به نوع آزمایش منحصرا در داخل گالری های مطالعاتی احداث شده در تکیه گاه ها با فشار های تا 1000 تن نیز انجام می پذیرد.

دیلاتومتری

آزمايش ديلاتومتري به منظور تعيين مدول‌هاي الاستيك و تغيير شكل‌پذيري توده سنگ‌ در داخل گمانه انجام می پذیرد. بدين ترتيب كه دستگاه مذكور در گمانه‌هايي كه قبلا حفر شده قرار داده مي‌شود و با اعمال فشاري كه توسط يك سيال به پكر آن وارد مي‌گردد پكر منبسط شده و به ديواره گمانه فشار وارد مي‌كند با اندازه‌گيري تغيير مكان حاصل از اعمال فشار به ديواره گمانه در فشارهاي مختلف و با فرمول‌هاي مربوطه مقدار مدول‌هاي الاستيك و تغيير شكل‌پذيري محاسبه مي‌گردد. با توجه به تجهیزات موجود در شرکت خاک آزما بر اساس نوع پکر قطر حفاری مقطعی که در آن آزمایش دیلاتومتری انجام می شود بایستی با کربارل 76 حفاری شده باشد. انجام آزمایش دیلاتومتری توسط مجموعه خاک آزما تا عمق 50 متر و فشار 150 بار انجام می گیرد.

پرسیومتری

آزمایش پرسیومتری مطابق با استاندارد ASTM D4719 جهت تعیین پارامترهای تغییر شکل (مدول الاستیسیته، مدول برشی و ضریب پواسون)، پارامترهای مقاومت خاک (زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسه‌ای و مقاومت برشی زهکشی نشده خاک رسی) و ضریب فشار افقی خاک ریزدانه برای حصول نتایج استفاده می شود. بر اساس تجهیزات پرسیومتری شرکت خاک آزما قطر حفاری مقطعی که برای آزمایش تعیین می گردد بایستی 66 میلیمتر (کربارل سینگل تیوب 66mm)باشد.

مقاوم سازی

به دلیل نیاز کشور به امر مقاوم سازی ساختمان های احداث شده ویا در حال احداث،به دلیل لرزه خیز بودن کشور ،مقاوم سازی امر مهمی به جهت حفظ جان و اموال انسانها میباشد به همین جهت شرکت خاک آزما با توجه به تجارب کاری مشابه در این زمینه دارای بخش مقاوم سازی فعال در عرصه های مختلف بوده و به بهترین شکل ممکن در این امر مهم ایفاد نقش کرده است.

تزریق، پایدارسازی

عملیات تزریق وپایدار سازی نیز از جمله مواردی است که شرکت خاک آزما در آن پیشتاز بوده و دارای تمامی تجهیزات مربوطه میباشد،و پروژه های مهم و نسبتا بزرگی را به انجام رسانده است.

(GIS) سنجش از راه دور

بوسیله سنجش از راه دور خصوصیات مختلف خاک مانند طبقه خاک،بافت خاک و ویژگی های خاک مانند شوری ،پوسته سطحی و ... بوسیله سنجش از دور مورد بررسی قرار گرفته اند و در این مطالعات صحت اطلاعات سنجش از راه دور به اثبات رسیده است،در حال حاضر از سنجش از راه دور برای اکتشاف معدن در ساسر جهان استفاده می گردد.

آزمایشگاه های محلی

شرکت خاک آزما در این زمینه بسیار توانمند بوده و قادر است بطور همزمان چندین آزمایشگاه محلی را راه اندازی و پشتیبانی نماید به تناسب همین امر نیز دارای تجهیزات و امکانات به روز،میباشد.در این مورد بخصوص موفق به کسب رتبه اول بین 22 منطقه شرداری تهران شد.