تجهیزات فنی و آزمایشگاهی

 

 لیست دستگاه های حفاری و تجهیزات آزمایشهای صحرائی

 

 

 

نوع تجهيزات / ماشين آلات

تعداد

 

نوع تجهیزات

تعداد

مشخصات

سازنده دستگاه

دستگاه  آزمايش سايش به

1

 

راد نمره 60

927 متر

شاخه 3 متری

روسیه

دستگاه  آزمايش فشار انبساط

1

 

دستگاه حفاری

4

زیف 300

روسیه

 خاك ريزدانه ( GS  ) اره عمودبر

1

 

دستگاه حفاری

4

دیاموند  برد

سوئد

اون

10

 

دستگاه حفاری

1

D1000

سوئد

پمپ خلاء

1

 

بیل مکانیکی بکهو

1

هیدرومک 102B

ترکیه

تجهيزات برش و كيسينگ نمونه هاي سنگ

3

 

پمپ آب

14

140 لیتری

آلمان – روسیه

ترازوي برقي

4

 

پمپ روبین

5

هوندا

ژاپن

ترازوي تجزيه

2

 

پکر مکانیکی

30

---

ایران

جك نمونه گير

2

 

پکر پنوماتیکی

30

---

ایران

دريل

2

 

نمونه گیر SPT

22

60 سانتیمتری

ایران

دستگاه PH متر

1

 

کنتور آب

25

---

ایران

دستگاه اسپكترومتر

1

 

آچار لوله گیر

27

اندازه های متفاوت

آمریکا

دستگاه استریو میکروسکوپ

1

 

تی فور

6

---

ایران

دستگاه الكترو جوش

1

 

کربارل 101

10 عدد

شاخه 3 متری

روسیه

دستگاه اندازه گيري سرعت عبور امواج ( S ) و (P )

2

 

کربارل 86

5

شاخه 3 متری

روسیه

دستگاه آرماتورياب

1

 

کربارل 76

5

شاخه 3 متری

روسیه

دستگاه آزمایش برش مستقيم خاك

6

 

کیسینگ 131

445 متر

شاخه 5/1 و  3 متری

روسیه

دستگاه آزمایش تحكيم

12

 

کیسینگ 113

705 متر

شاخه 3 متری

روسیه

دستگاه آزمایش سه محوري

7

 

کیسینگ 101

800 متر

شاخه 3 متری

روسیه

دستگاه آزمايش ارزش شني

2

 

راد نمره 50

700 متر

شاخه 3 متری

روسیه

دستگاه آزمايش بار نقطه اي

3

         

دستگاه آزمايش باربري کاليفرنيايي

2

 

 

 

دستگاه آزمايش برازيلين

3

 

دستگاه آزمايش برش 10*10

2

 

دستگاه آزمايش برش 30*30

2

 

دستگاه آزمايش تراكم برقي

3

 

دستگاه آزمايش تعيين حدود اتربرگ برقي

4

 

دستگاه آزمايش تعيين حدود اتربرگ دستي

4

 

دستگاه آزمايش تعيين شاخص دوام

2

 

دستگاه آزمايش تعيين وزن مخصوص

2

 

دستگاه آزمايش تك محوري

3

 

دستگاه آزمايش ساندنس

2

 

دستگاه آزمايش سه محوري سنگ

1

 

دستگاه آزمايش مغزه گيري از قطعات سنگ با سرمته هاي مختلف

3

 

دستگاه آزمايش وزن مخصوص

2

 

دستگاه برش ملات و آرماتور یاب جهت مقاوم سازی

هر کدام4عدد

 

دستگاه پين هول

1

 

دستگاه تهيه آب مقطر

3

 

دستگاه چکش اشمیت

6

 

دستگاه قلم فتومتر

1

 

دستگاه كاليبراسيون جک

1

 

دستگاه كوره الكتريكي دیجیتالی

1

 

دستگاه كوره الكتريكي مکانیکی

1

 

دستگاه میکروسکوپ پلاریزان

1

 

دستگاه هدايت سنجي

1

 

سري كامل الك و هیدرومتری

2

 

قالبهاي نفوذپذيري

5

 

كمپرسور

1

 

وان آزمايشگاهی

2

 

همزن برقي

1