توانمندی ها


شرکت خاک آزما با تقویت کادر فنی و تکمیل تجهیزات حفاری و گمانه زنی و دستگاه ها و وسائل آزمایشگاهی آماده ارائه کلیه خدمات مهندسی مکانیک خاک و سنگ و آزمایشات مقاومت مصالح شامل:
-مطالعات شناسایی و تحقیقات خاک مسیر پروژه های خطی اعم از خطوط انتقال نیرو . نفت . آب . گاز.
شبکه های آبیاری و زهکشی، شبکه های کانال های آبرسانی و فاضلاب شهری و تاسیسات وابسته طرحهای راهسازی ،
طرح های آماده سازی شهرک های صنعتی و اقماری.
-گمانه زنی و خدمات مهندسی مکانیک خاک و سنگ کلیه سازه های فنی ، ساختمان های اداری ، مجتمع مسکونی و صنعتی ، آموزشی و درمانی ، خدماتی ، انبارها و سیلوها و ترمینال ها و فرودگاه ها و ....
-عملیات ژئوتکنیک سازه های آبی از قبیل انواع سدها ، تونل های انحرافی ، گالری های زهکشی ، پل ها و دیواره های حائل.
-عملیات تزریق آزمایشی و اجرائی سیمان سدها ، بندهای انحرافی و سازه های هیدرولیکی.
-مطالعات زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری شیب ها ارائه شیب ها ارائه روش های بهسازی و پایدار سازی شیروانهای خاکی و سنگی.
-عملیات شناسایی و نمونه برداری از معادن و منابع قرضه و تعیین درجه مرغوبیت مصالح برای استفاده در عملیات خاکی، بتنی و آسفالتی.
-انجام کلیه عملیات مربوط به بتن، شامل نمونه گیری، تعیین مقاومت فشاری، تعیین افت بتن و دانه بندی مصالح،ارائه طرح اختلاط بتن و آزمایشهای مربوط به میلگرد.
-استقرار آزمایشگاه های محلی در پروژه های راهسازی و دیگر پروژه های عمرانی و ساختمانی جهت کنترل مصالح و نظارت بر حسن اجرای عملیات.
-انجام کلیه آزمایشات صحرایی ژئوتکنیک از قبیل آزمایش بارگذاری صفحه ای با پلاتفرم وسیع قادر به بارگذاری تا 100 تن و مناسب برای لایه های سخت و سنگی ، آزمایش نفوذ دینامیکی آزمایش ژئوالکتریک، آزمایش ژئوفیزیک، لرزه نگاری انکساری.
-مطالعات امکان یابی ژئوتکنیکی
-انجام عملیات حفاری اکتشافی و آزمایشات صحرایی و زهکشی روی آب
-ایجاد آزمایشگاههای فنی صحرایی جهت نظارت و کنترل عملیات ساختمانی مربوط به مکانیک خاک و پی سازی ، بتن ریزی ، راه سازی و ...
-انجام عملیات حفاری و تزریق سیمان (تکمیلی و آب بند)
-مطالعات کیفی (هیدروشیمی) منابع آبهای زیرزمینی و سطحی، نظارت فنی ، نمونه برداری و کنترل کیفیت
-انجام آزمایشهای آزمایشگاهی مکانیک سنگ ، مکانیک خاک ، شیمی آب و خاک
-مشاوره در امور مهندسی بویژه طراحی سازه های آبی ، طراحی سازه های بتنی و فلزی، طراحی راه و اسکله
-سنجش از دور ، GIS و مدلسازی ماهواره ای
-خدمات مقاوم سازی
-پایدار سازی ترانشه خاکی به روش اجرای نیلینگ و میکروپایل نگهبان ، عملیات گودبرداری ایمن به روش اجرای نیلینگ و انکراژ
-بهسازی بستر و ممانعت از ادامه نشست به روش اجرای میکروپایل و تزریق دوغاب سیمان
-پایدار سازی و تثبیت دیواره های گود با روش نیلینگ و شمع نگهبان
-عملیات تحکیم بستر و تقویت فونداسیون و ممانعت از نشست به روش اجرای میکروپایل ، تزریق دوغاب سیمان